Sunday, June 17, 2012

Когато мислиш, че си сам...Погледна към слънцето за последно, 
загреба жадно нагоре и зарита, 
но продължи да потъва. 
Последната глътка въздух свърши
и зениците се втренчиха с угасващ копнеж. 
Една ръка го сграбчи и задърпа нагоре. 
Усети живителния въздух и изпълни гърди. 
Усмихна се и се оптусна върху спасителния пояс. 
Щеше да благодари после. 

 P. S. Когато мислиш, че си сам, винаги има някой, който ще ти подаде ръка. Само дишай и продължавай да драпаш нагоре! :)

Блог класация

No comments:

Post a Comment

Криейтив Комънс договор
Произведението произведение с автор Онзи, който обича морето... и не само е лицензирано под Криейтив Комънс Признание-Некомерсиално-Без производни 2.5 България договор.